Etkinlikler
Fotoğraflar
Videolar
   
İnsanlar, (sadece) “İman ettik” diyerek, sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar?
Kendisi için bir hayır kapısı açılan kimse onu bir fırsat bilip değerlendirme konusunda acele etsin! Zira, o kapının ne zaman kapanacağı belli olmaz.
Ne kadar hazin bir çağda yaşıyoruz, bir önyargıyı ortadan kaIdırmak atomu parçaIamaktan daha güç